Kisgyerekes anyukák, apukák, figyelem!

Hogyan tud gyermekük játszva valódi angoltudásra szert tenni? A korai nyelvoktatás módszerei bizonyítottan elősegítik a stresszmentes nyelvhasználatot, megszerettetik a gyerekekkel a nyelvtanulást és a nyelveket.

 

Még a két tanítási nyelvű iskolánkba beiratkozók között is szép számmal vannak gyerekek, akikkel újra meg kell szerettetnünk a nyelvet, megtanítanunk, hogyan szólaljanak meg félelem nélkül, hogyan alkalmazzák ösztönösen az angol nyelv szabályait.

 

2017 szeptemberében iskolánk új mérföldkőhöz érkezik: két tanítási nyelvű általános iskolánk és művészeti szakgimnáziumunk mellett megnyitjuk nyelviskolánk kapuit is.

25 éves pedagógiai és 6 éves korai életkorban történő nyelvoktatási tapasztalatainkat összegezve alkottuk meg módszerünket, amellyel az iskolai kereteken túllépve, kötetlenebb formában, mégis jól átgondoltan felépített tematikával elérhetővé tesszük a kisgyerekek számára is a valódi angoltanulást.

 

TALENTUM Korai Nyelvoktatási Központ

 

Mottónk, amely pedagógiai módszerünk alapja, a "Tudás, Alkotás, Közösség".

A gyerekek életkoruknak megfelelő TUDÁSra tesznek szert valamennyi készségterületen (beszéd, hallott szöveg értése, olvasott szöveg értése, nyelvhasználat).

Kreatív eszközökkel, módszerekkel fejlődnek, hiszen egy kisgyerek az ALKOTÁS örömén keresztül érzékeli és tanulja meg a körülötte lévő világ, így a nyelv szabályait is.

A csoportmunka, a KÖZÖSSÉG támogató, oltalmazó ereje bátorítja őket, hogy egy új nyelvet fedezzenek fel – hasonlatosan az anyanyelvük elsajátításához.

 

Mára saját tapasztalataink is igazolják a kutatási eredményeket, miszerint a korai gyermekkorban megkezdett nyelvtanulás nem pusztán

  • stressz nélküli nyelvhasználatot,
  • ösztönösen helyesen alkalmazott nyelvtani szabályokat,
  • szebb kiejtést és
  • gazdagabb szókincset biztosít a gyerekeknek, hanem emellett
  • hozzájárul a tanulók anyanyelvének tudatosabb használatához,
  • újabb tanulási stratégiák elsajátításához, és nem mellesleg
  • nyitott, érdeklődő személyiségjegyek kialakulásához.

 

Kiket várunk?

A 2017-18-as a tanévben az 1-2. osztályosokat várjuk, ám az elkövetkező években, felmenő rendszerben egészen 8. osztályos korig indítunk csoportokat.

 

Hogyan zajlik a tanulás?

Valamennyi csoportot minimum 4, maximum 8 fővel indítjuk. A tanév két szemeszterből, heti két – összesen 60 – tanórából áll. Óráink 50-55 percesek. A szemeszterek végén felmérjük tanulóink tudását, melyről részletes szöveges értékelést állítunk ki. Az év végét a gyerekek tanúsítvánnyal zárják. Ennek megszerzése feltétele lesz a továbblépésnek.

A 2017-18-as tanévben válaszható időpontok:

  1. csoport: kedd, csütörtök 15-16 óra
  2. csoport: kedd, csütörtök 16-17 óra

Az 1. csoportba várjuk a további jelentkezőket, néhány hely még szabad ebben az időpontban. A 2. csoport megtelt, 16.00 órától nincs több szabad hely. 

kezdés: 2017. szeptember 19.

 

Mit nyernek még a gyerekek?

Elsőleges, közös célunk, hogy tanulóink használható nyelvtudást szerezzenek, ám az évek során felkészültté válnak a gyermekek számára kidolgozott Cambridge English Gyermekvizsgára (Starters – 100 óra, Movers – 175 óra és Flyers – 250 óra után) illetve az ECL A2-es (alapfokú) nemzetközi nyelvvizsgákra. A vizsga nem kötelező, de motiválhatja a gyermekeket a nyelvtanulásra és saját fejlődésük nyomon követésére.

 

Jelentkezés, költségek

A gyerekek beíratása szemeszterenként történik, ennek díját - 45.000 Ft - a szemeszter megkezdése előtt egy összegben kérjük rendezni.

Jelentkezés és beíratás: személyesen iskolánkban, naponta 8-16 óra között, vagy regisztrációval honlapunk Jelentkezés és felvétel menüpontja alatt:

Jelentkezés és felvétel

 

Mi történik, ha nem jelentkeznek szeptember 19-ig?

Elsősorban a minőség fenntartása érdekében egy évben maximum 2 csoportot indítunk, ami 16 kisdiáknak ad lehetőséget a stresszmentes délutáni nyelvtanulásra.

Szabad helyek felszabadulása esetén a későbbiekben sikeres szintfelmérő teljesítésével lehet a csoportokhoz csatlakozni. Amennyiben a csoport létszáma eléri a maximumot, úgy további jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni.

 

Várjuk gyermekét szeptembertől, hogy bekerülhessen egy olyan közösségbe, ahová nem csak szívesen jár, de folyamatosan fejlődik, új világ nyílik meg előtte, és megalapozhatja, könnyebbé teheti későbbi tanulmányait is.

Adja meg gyermekének ezt az előnyt!

Ugrás fel