Angol−Magyar Általános Iskola

Miért jó ez az Ön gyermekének?

Az angol nyelv tanulása és az angol nyelven történő tanulás egyidejű kezdése a természetes nyelvelsajátításhoz közelít.

A két tanítási nyelvű iskolai oktatás célja, hogy az idegen nyelvi és az anyanyelvi tudást egyidejűleg és a lehető legkiegyensúlyozottabban fejlessze. Nagy előnye ennek az oktatási formának, hogy a célnyelv és a célnyelven történő tanulás egyidejű kezdése a természetes nyelvelsajátításhoz közelít.

Az általános iskolában két tanítási nyelven – angolul és magyarul - folyik az oktatás. Ez azt jelenti, hogy a gyerekeknek minden nap van egy angolórájuk, és ezen kívül még három másik tantárgyat is angol nyelven tanulnak.

A nyolc évfolyam alatt a célnyelvi civilizáció (országismeret), környezetismeret, informatika, földrajz, rajz, természetismeret és testnevelés tantárgyakat fogjuk angol nyelven is tanítani, kétévenként változó összetételben.

Az angol nyelv tanításában angol anyanyelvű lektor is közreműködik.

Alapvető követelmény a nyolcadik évfolyam végére, hogy a tanulók legyenek képesek az idegen nyelven való gondolkodásra, az idegen nyelv használatára az információszerzésben, -közlésben és -alkalmazásban. Célunk a középfokú nyelvvizsga szint elérése.

Az osztályok létszáma a 16 főt nem haladhatja meg.

Ugrás fel